دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

 

"سلامت روان در محیط کار "

( 10اکتبر روز جهانی سلامت روان گرامی باد )

 

 

دوشنبه 24 مهر

نیروی کار سالم و جامعه سالم

سه شنبه 25 مهر

پیشگیری از تبعیض و استیگما در محیط کار

چهار شنبه 26 مهر

محیط کار ، دوستدار سلامت روان

پنج شنبه 27 مهر

مدیریت استرس در محیط کار

جمعه 28 مهر

سبک زندگی و سلامت روانی در محیط کار

شنبه 29 مهر

نقش کار فرما در سلامت روان محیط کار

یکشنبه 30 مهر

رویکرد جامعه نگر در سلامت روان محیط