در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

 

حدیث روز:حضرت محمد(ص):سه چیز موجب هلاکت است:خودپسندی-هواپرستی و بخل 

چهارشنبه  31 مرداد ( عید سعید قربان مبارک )

1 شهریور ماه روز  پزشک گرامی باد